Οι ακαδημαϊκες Βιβλιοθήκες στη μετά ΕΠΕΑΚ εποχή

 

   

Πρόγραμμα Ημερίδας

Παρασκευή 28/03/2008

 

05:00μμ - 05:30μμ

  Προσέλευση - Καφές

 

05:30μμ - 06:00μμ

  Χαιρετισμός

 

06:00μμ - 08:00μμ

  Ομιλίες
  .ppt

Ομιλία κ. Βασιλείου Παπάζογλου με θέμα:
Οι Eλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες σήμερα και ο ρόλος τους στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.

     
  .ppt Ομιλία κ. Γεωργίου Ζάχου με θέμα:
Η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη στην κοινωνία της πληροφορίας: προκλήσεις και προοπτικές.
     
  .ppt Ομιλία κ. Μερσίνης Μορελέλη - Κακούρη με θέμα:
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: ένας Βασικός Πυλώνας της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας ή μια Δαπανηρή και Αδιάφορη Υπηρεσία;
     

 

08:00μμ - 08:30μμ

  Ερωτήσεις - Συζήτηση

 

08:30μμ

  Κλείσιμο Εργασιών
     
   

 

Σάββατο 29/03/2008

 

09:00πμ

  Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των φιλίππων

Το έργο, κατηγορία πράξεων 2.1.3.ε με τίτλο " Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ : ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ" προϋπολογισμού 870.956,75€ συγχρηματοδοτείται κατα 75% από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Γ' ΚΠΣκαι κατά 25% από εθνικούς πόρους

EPEAEK