Υπεύθυνοι βιβλιοθήκης

Σουλτάνα Νταλάκου
Προϊστάμενη της Βιβλιοθήκης
Πτυχιούχος Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ/Fax: 2510-462289
sdalakou@teikav.edu.gr
Σοφοκλής Χριστοφορίδης
Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης Βιβλιοθήκης
Τηλ: 2510-462300
sofo@teikav.edu.gr
 
Μάρθα Μπόζιου
Πτυχιούχος Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ/Fax: 2510-462289
mboziou@teikav.edu.gr
Βιβλιοθήκη Παραρτήματος Δράμας
Τηλ: 2510-60450, 60451


Γράψτε μας για οποιοδήποτε σχόλιο, απορία ή παρατήρηση έχετε.
 
Όνομα:   
Επώνυμο:   
Τηλέφωνο:   
E-mail:   
ΘΕΜΑ:   
 
         Ακύρωση

Το έργο, κατηγορία πράξεων 2.1.3.ε με τίτλο " Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ : ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ" προϋπολογισμού 870.956,75€ συγχρηματοδοτείται κατα 75% από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Γ' ΚΠΣκαι κατά 25% από εθνικούς πόρους

EPEAEK