όνομα*:   
επώνυμο*:   
ημ. γέννησης:   
επάγγελμα*:   
e-mail*:   
διεύθυνση:   
τηλ:   
 
                                 Ακύρωση        


* Τα στοιχεία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά

Το έργο, κατηγορία πράξεων 2.1.3.ε με τίτλο " Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ : ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ" προϋπολογισμού 870.956,75€ συγχρηματοδοτείται κατα 75% από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Γ' ΚΠΣκαι κατά 25% από εθνικούς πόρους

EPEAEK