Η πληροφορία ρέει.
Η Επιστημονική γνώση διογκώνεται.
Τα δεδομένα παλαιώνονται με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς.

Στην επιστήμη και την έρευνα,
περισσότερο από ποτέ στο παρελθόν,
δεν έχει τόση σημασία να κατέχεις τη γνώση,
όσο να ξέρεις πώς να την αναζητείς.

Η Βιβλιοθήκη θα είναι ανοικτή από
Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 - 15:00
και Σάββατο 10:30 - 15:30

Ηλεκτονικές Πηγές Πληροφόρησης

Κατάλογος Βιβλίων

Κατάλογος Πτυχιακών

Ημερίδα "Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στη μετά ΕΠΕΑΕΚ εποχή"

 
 
Στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, ο χώρος αναζήτησης της πληροφορίας είναι η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη.

Η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας, κατάρτισης και εξειδίκευσης καθώς και προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης προϋποθέτουν:

  • την ύπαρξη πλήρως ενημερωμένης βιβλιογραφικής υποδομής,
  • τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών,
  • την πλήρως αναμορφωμένη υλικοτεχνική υποδομή τους,
  • την παροχή στον κάθε ενδιαφερόμενο της άνετης πρόσβασης σε μια εκτενή βιβλιογραφία, έντυπη και ηλεκτρονική, καθώς και σε έναν ευρύ κύκλο βάσεων δεδομένων, γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος.

Το έργο, κατηγορία πράξεων 2.1.3.ε με τίτλο " Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ : ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ" προϋπολογισμού 870.956,75€ συγχρηματοδοτείται κατα 75% από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Γ' ΚΠΣκαι κατά 25% από εθνικούς πόρους

EPEAEK