Εισαγωγή στο Portal του Περιβάλλοντος (Δοκιμαστική Έκδοση)

Εισαγωγή στο Portal της Οικονομίας (Έκδοση 1.00 - Ver. 1.00)

ΘΑΣΙΑΚΑ [ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ](Έκδοση 1.00 - Ver. 1.00)


Το έργο, κατηγορία πράξεων 2.1.3.ε με τίτλο " Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ : ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ" προϋπολογισμού 870.956,75€ συγχρηματοδοτείται κατα 75% από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Γ' ΚΠΣκαι κατά 25% από εθνικούς πόρους

EPEAEK