Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Καβάλας διαθέτει:
  • Σύνδεση με ψηφιακές βιβλιοθήκες (Elsevier, OCLC) και βάσεις στατιστικών δεδομένων (Eurostat, OHE, κλπ.) με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών των χρηστών της καθώς και ειδικές βάσεις δεδομένων σχετικών με το περιβάλλον.
  • Κέντρο Έντυπων και Ηλεκτρονικών Εκδόσεων ικανό να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στην παραγωγή διδακτικών σημειώσεων για τις ανάγκες όλων των διδασκόμενων μαθημάτων.
  • Κέντρο παραγωγής εκπαιδευτικών πολυμέσων το οποίο παράγει οπτικούς δίσκους (CDs) και βιντεοκασέτες ως εκπαιδευτικά βοηθήματα προσβάσιμα στο διαδίκτυο και είναι σε θέση να υποστηρίξει τους σπουδαστές στην παραγωγή πτυχιακών και άλλων εργασιών τους για πολυμεσική παρουσίαση και επεξεργασία εικόνας.
  • e-Μεταπτυχιακό, πρόγραμμα στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού τμήματος Finance and Financial Information System που δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να γίνονται κάτοχοι του βιβλιογραφικού υλικού οποιαδήποτε στιγμή και με κάθε νέα ενημέρωση από τους συγγραφείς του.
  • Σύστημα Διαδανεισμού (interloan library system).
  • Θεματικές πύλες (portals) για την κάλυψη εξατομικευμένων ερευνητικών αναγκών με δυνατότητα καταγραφής της ιστορίας των αναζητήσεων και των αποτελεσμάτων της αναζήτησης.
  • Case studies για επιλεγμένα μαθήματα.
  • Help desks.
  • Αίθουσες τηλεδιάσκεψης για τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και ημερίδων δημοσιότητας.

Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε αριθμούς
Συνολικός πληθυσμός του ιδρύματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη 9400
Μέγεθος συλλογής (βιβλία, πολλαπλά συγγράμματα, συγγράμματα σπουδών, τίτλοι περιοδικών) 32.000
Μέγεθος δανειστικής συλλογής 30.000
Προσβάσιμοι τίτλοι περιοδικών 550
Συνδρομητικές ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης (on-line βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά) 17
Δανεισμοί 3500
Διαδανεισμοί 100
Εικονικές επισκέψεις στο δικτυακό χώρο της βιβλιοθήκης στη διάρκεια ενός έτους 1120
Αριθμός χρηστών που παρακολούθησαν εκπαιδευτικές/ενημερωτικές δραστηριότητες της βιβλιοθήκης κατά το τρέχον έτος 1000
Εμβαδόν σε m2 792
Διαθέσιμες θέσεις αναγνωστών 200
Ώρες εβδομαδιαίας λειτουργίας 54
Διαθέσιμες θέσεις χρηστών Η/Υ 22
Διαθέσιμο προσωπικό 4

Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σχεδιάσθηκε και λειτουργεί ως μια βιβλιοθήκη λειτουργική, ευέλικτη, ανοικτή στις σύγχρονες ανάγκες του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού, των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού χώρου